Thứ Ba, ngày 13 tháng 11 năm 2018, 11:06:32 CH, GMT +07:00


Giới thiệu
Thứ Năm, 8/1/2015
Các phòng ban chức năng
Chức năng nhiệm vụ các phòng ban cơ quan Tổng công ty
1.VĂN PHÒNG TỔNG CÔNG TY

A/ CHỨC NĂNG :
 

B/ NHIỆM VỤ


2.PHÒNG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG

A/ CHỨC NĂNG :
 

B/ NHIỆM VỤ 
 

3.PHÒNG KỸ THUẬT THI CÔNG

A/ CHỨC NĂNG :
 

B/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 
 

4.PHÒNG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

A/ CHỨC NĂNG :

B/ NHIỆM VỤ 

 

5.PHÒNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

A/ CHỨC NĂNG :
B/ NHIỆM VỤ 

 

hancorp

TIN NỔI BẬT

VIDEO CLIP
Tổng Công Ty Xây Dựng Hà Nội - Bộ Xây Dựng
THƯ VIỆN ẢNH
Hội trường Ba Đình Mới
Trụ sở Bộ Công an
Khách sạn Sofitel Plaza
Khu Đoàn Ngoại giao
Trung tâm hội nghị quốc gia